Apurahat

Säätiö on olemassa suomalaisen lääketieteen tutkimuksen ja koulutuksen tukemista varten. Tässä tarkoituksessa säätiö jakaa apurahoja ja palkintoja. Varat apurahoihin ja palkintoihin saadaan sijoitusomaisuuden tuotosta.

Pitkällä aikavälillä jaetaan keskimäärin omaisuuden käteistuottoa (korot ja osingot) vastaava rahasumma. Apurahoja myönnetään  lääketieteen tutkimukseen lääkäreille ja  lääkäriksi opiskeleville.

Säätiö jakaa apurahoja lääketieteelliseen tutkimukseen kaikille aloille ja erillisrahastoistaan seuraaviin tutkimuskohteisiin: sydän- ja verisuonitaudit, farmasia, ihotaudit, psykiatria, kliininen laboratorioala, keuhkosairaudet, alkoholiriippuvuus ja 3D-kuvantamiseen kohdistuva tutkimus. Kaikkia tutkimusaloja koskevat samat tieteelliset arviointikriteerit.

Säätiö myöntää apurahoja kantarahaston lisäksi seuraavista erillisrahastoista:

 • Alkoholitutkimusrahasto*
 • Aino Eerolan rahasto*
 • Roland, Marita ja Patricia Freundin rahasto
 • Sinikka ja Seppo Heikkilän rahasto
 • Kliinisen kemian tutkimussäätiön rahasto*
 • Lääketehdas Orionin tieteellinen tutkimusrahasto
 • Aarno ja Jenny Piponiuksen rahasto
 • Paavo ja Veikko Pirilän rahasto*
 • Planmeca-Planmed rahasto
 • Teemu Pohjanpellon rahasto*
 • Tauno Putkosen rahasto
 • Eero Matti Ranisen rahasto
 • Maija ja Matti Vaskion rahasto
 • A. E. Vehmaksen rahasto
 • Winthrop-lääkeyhtymän tutkimusrahasto

Tähdellä* merkityistä rahastoista jaetaan apurahoja, mikäli hyväksytyt hakemukset täyttävät rahastojen erityisehdot.

Apurahamuodot