Apurahojen maksatus ja raportointi

Apuraha maksuun maksatuspyynnöllä

Apurahojen maksatuspyynnöt lähetetään sähköisesti säätiön apurahapalvelun kautta. Apurahan saaja, täytä maksatuspyyntö osoitteessa www.terveysportti.fi/apuraha.  Apurahapalveluun kirjaudutaan samoilla tunnuksilla kuin apurahaa hakiessa.  

Tutkimusapurahojen, tutkimusryhmän perustajan apurahan ja palaavan tutkijan apurahan saajien tulee liittää maksatuspyyntöönsä alla oleva sitoumuslomake allekirjoitettuna pdf-tiedostona:

Sitoumuslomake Tutkimusapuraha
64KB, päivitetty 26.11.2014
Sitoumuslomake Palaavan tutkijan apuraha
187KB, päivitetty 26.11.2014
Sitoumus ja ajankäyttösuunnitelma Tutkimusryhmän perustajan apuraha
232KB, päivitetty 29.10.2015

Raportointi

Raportointivelvollisuus koskee tutkimusapurahan sekä palaavan tutkijan ja tutkimusryhmän perustajan apurahan saaneita. Raportointilomakkeet löytyvät apurahapalvelusta www.terveysportti.fi/apuraha

Tutkimusapuraha ja palaavan tutkijan apuraha
Tutkimusapurahan ja palaavan tutkijan apurahan saajan tulee laatia apurahan käytöstä selvitys. Selvitys on tehtävä viimeistään apurahan maksamista seuraavan vuoden loppuun mennessä. Se voidaan tehdä tutkimuskauden päätyttyä. 

Tutkimusryhmän perustajan apuraha
Sätiö maksaa tutkimusryhmän perustajan apurahan vuosittain ja edellyttää tutkimusryhmän perustajan apurahan saajalta vuosiraporttia. 

Apurahojen maksupäivät

Apurahojen maksupäivät 2018 ovat: 16.1.2018, 15.3.2018 ja 22.8.2018.

Maksupäivänä säätiö maksaa apurahan. Suoritus näkyy saajan tilillä 2-3 pankkipäivän kuluttua.