Hakumenettely

Apurahan hakeminen 

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin kannustusapurahojen ja Suomen Lääketieteen Säätiön tutkimus-, kannustus ja eka-apurahojen sekä palaavan tutkijan ja tutkimusryhmän perustajan apurahojen hakuaika on vuosittain aina toukokuussa 1.-31.5. Apurahojen haku tapahtuu säätiön apurahapalvelun kautta (linkki tulossa 30.4.)

Hakemusten arviointi

Apurahat myönnetään puolueettoman tieteellisen arvioinnin perusteella. Eka-, kannustus ja tutkimusapurahat arvioi säätiön stipendivaliokunta. Palaavan tutkijan apurahat ja tutkimusryhmän perustajan apurahat arvioi säätiön apurahavaliokunta.