Ohjeita eka-, kannustus- ja tutkimusapurahojen hakijoille

Jokaisen hakemuksen arvioi 3-5 stipendivaliokunnan asiantuntijaa. Asiantuntijat pisteyttävät hakemukset näkemystensä mukaisesti, mutta hakemusten suuren lukumäärän vuoksi on heillä käytössään yhdessä muodostetut arviointiperusteet, joita pisteitäannettaessa käytetään tukena. Tarkoitus on, että jokainen hakemus, riippumatta siitä onko se eka-, kannustus- vai tutkimusapuraha, saisi mahdollisimmantasa-arvoisen käsittelyn. Ristiriitaisen arvostelun saaneet hakemukset käydään yksityiskohtaisesti läpi stipendivaliokunnan kokouksessa ja tarvittaessa sähköpostitse.

Hakemuksissa käytetään seuraavia poissulkukriteereitä:

 • Muissa kuin eka-apurahoissa vaaditaan vähintään yksi vertaisarvoitu, pubmed-indeksoitutieteellinen alkuperäistutkimus julkaistuna tai painossa (in press). Jos tätä ei ole, ei hakemusta käsitellä. Abstrakteja ei tule listata julkaisuluetteloon. Epäselvät tapaukset tarkistetaan tietokannoista.
 • Puutteellinen hakemus
 • Hakija ei ole lääkäri tai lääketieteen opiskelija
 • Ulkomailla tapahtuvaa tohtorintutkinnon jälkeistä (postdoc)-työtä ei rahoiteta (rahoitus menee postdoc-poolin kautta) 


Yleiset arvosteluperusteet

Perusperiaatteena on, että keskimääräisen arvosanan saa, kun hakemus täyttää muodolliset kriteerit (kaikki pyydetyt osat on täytetty) ja vähintään 1 julkaisu hyväksytty (muissa kuin eka-hakemuksissa). Tämä keskimääräinen taso ei ole riittänyt viime vuosina rahoituksen myöntöön.

+ Lisäpisteitä saa 

 • innovatiivinen tutkimus, tärkeä tutkimusaihe tai tietoa tutkimusalueelta puuttuu
 • hanke on loppusuoralla (väitös 1-2 vuoden sisällä realistinen)
 • hakemus on sisällöllisesti erinomaisesti täytetty (ks. lopussa)
 • tärkeimmät tulokset esitetty selkeästi ja ne tuovat merkittävää uutta tietoa
 • erittäin vaikeatutkimusalue/-menetelmä, mutta pystytty toteuttamaan suunnitellusti
 • kliinisesti tärkeä tutkimusalue

- Vähennetään

 • epätäydellinen hakemus (osa poissuljetaan suoraan)
 • sekava hakemus
 • tiivistelmästä ei saa kuvaa tutkimushankkeesta
 • tutkimus ei tuo mitään merkittävää uutta tietoa


Tutkimussuunnitelma

Arvioinnissa aivan keskeinen on tutkimussuunnitelma. Hyvä tutkimussuunnitelma sisältää mm. seuraavat asiat:

 • tiivistelmä
 • tausta
 • tavoitteet
 • tutkimuskysymykset ja asetelma
 • suoritus ja menetelmät 
 • apurahan hakijan omaosuus työssä (tärkeä!)
 • tutkimuksen nykyvaihe
 • tutkimuksen aikataulu
 • kustannusarvio ja–suunnitelma
 • eettiset asiat

Kirjoitus- ja huolimattomuusvirheet sekä huono suomen- tai englanninkieli antavat kuvan kiireessä kasatusta, ei välttämättä loppuun asti mietitystä suunnitelmasta. Olisi toivottavaa, että nuoret ja aloittelevat tutkijat tarkistuttaisivat ohjaajallaan tutkimussuunnitelmansa ennen sen lähettämistä.