Kannustusapurahat

Kannustusapurahoja myöntävät Suomen Lääketieteen Säätiö ja Duodecim. Säätiön ja Duodecimin kannustusapurahoja haetaan yhdellä hakemuksella, eikä niissä ole eroa hakemusvaiheessa. Hakemukset myös arvioidaan samalla tavalla.

Kannustusapurahan voi käyttää harkitsemallaan tavalla tutkimusta edistämään. Kannustusapuraha myönnetään vain kerran, eikä sitä myönnetä ennen hakuajan päättymistä väitelleille. Kannustusapuraha on tarkoitettu nuorille väitöskirjan tekijöille ja hakemus arvioidaan tutkimussuunnitelman ja aiempien ansioiden perusteella.

Lääketieteen Säätiön kannustusapurahat maksetaan hakijalle sen myöntämistä seuraavan kalenterivuoden tammi-,  maalis- tai elokuussa. Duodecimin kannustusapurahat maksetaan hakuvuoden marraskuussa.

Apurahan suuruus on 5 000 euroa/hakija.