Palaavan tutkijan apuraha

 

Suomen Lääketieteen Säätiön palaavan tutkijan apuraha on tarkoitettu ulkomailta Suomeen palaavalle tutkijalle. Apurahan edellytys on lääketieteen tohtorin tutkinto (LT/LKT) ja menestyksekäs ulkomailla vietetty ns. post-doc kausi. Yleensä odotetaan vähintään 12 kuukauden tutkimusjaksoa ulkomailla. Apurahaa haettaessa on vielä oltava ulkomailla. Apuraha on enintään 50 000 €, josta yleiskustannusosuus on enintään 5000 €.

Apurahan myöntäminen ja maksaminen edellyttää, että tutkijalla on yliopiston tai muun vastaavan laitoksen suostumus ja sitoumus projektin hallinnoinnille ja että apurahaa käytetään tutkimuskeskuksen hyväksymien periaatteiden tai taloussäännön mukaisesti. Myönnetyt apurahat maksetaan kokonaisuudessaan yllä todetun tutkimuskeskuksen hallinnoimalle tilille. Apurahasta voidaan maksaa palkkaa ja muita hankkeen kuluja tutkimussuunnitelmassa esitetyn talousarvion mukaisesti. 

Säätiö maksaa apurahan yhdessä erässä ja edellyttää apurahan saajalta loppuraporttia tutkimuksen edistymisestä sekä varojen käytöstä. Apuraha on käytettävä myöntämistä seuraavan kalenterivuoden aikana. Säätiön hallitus voi erillisen hakemuksen perusteella päättää tämän kauden jatkamisesta. Apuraha, jota ei ole ryhdytty käyttämään myöntämistä seuraavan kalenterivuoden aikana, katsotaan peruuntuneeksi. Peruuntumisista ei ilmoiteta erikseen.