Tutkimusapurahat

Tutkimusapurahoja myönnetään työskentelyapurahaksi lääketieteen opiskelijoille, lisensiaateille ja tohtoreille 4, 8 tai 12 kuukauden ajaksi päätoimisen tutkimustyön rahoitukseen. Professorit ja dosentit eivät varttuneina tutkijoina tule kysymykseen.

Vuonna 2018 myönnettävän tutkimusapurahan suuruus on enintään 9 000 e (4 kk apuraha), 18 000 (8 kk apuraha) tai 27 000 e (12 kk apuraha). Apuraha maksetaan pääsääntöisesti sen myöntämistä seuraavan kalenterivuoden aikana. Maksuajankohdat ovat tammi-, maalis- ja elokuussa.

Apurahan vastaanottamiseen liittyy sitoumus päätoimisesta tutkimustyöstä. Tavoitteena on yhtenäinen tutkimuskausi. Mikäli kausi jakaantuu jaksoihin, edellytetään vähintään kuukauden kestäviä jaksoja. Sivutointa voi tutkimuskauden aikana tehdä enintään 25 % työajasta. Tavoitteena on tutkimustyön suorittaminen myöntämistä seuraavan vuoden aikana. Kahdeksan ja kahdentoista kuukauden tutkimuskautta voi jatkaa myöntämistä seuraavan toisen kalenterivuoden loppuun. Vähintään 50-prosenttinen osa-aikainen tutkimustyö on mahdollista 8 ja 12 kuukauden tutkimusapurahojen osalta; tällöin tutkimusjakson vähimmäisaika pitenee vastaavasti.  Tutkimusapuraha voidaan myöntää kaksi kertaa.

Tutkimusapurahan saajan tulee laatia apurahan käytöstä selvitys. Selvitys on tehtävä viimeistään apurahan maksamista seuraavan vuoden loppuun mennessä. Se voidaan tehdä tutkimuskauden päätyttyä. Selvityksestä ilmenevät päätoimiseen tutkimukseen käytetyt ajanjaksot, tutkimuksen kohde ja tutkimuksen keskeisimmät saavutukset sekä tutkimuksen julkaisemista koskevat tiedot. Raportointivelvoite koskee vuonna 2012 ja sen jälkeen myönnettyjä apurahoja. Raportointilomakkeet löytyvät apurahapalvelustamme.

Lisätietoja apurahansaajien oikeuksista ja velvollisuuksista sekä eläkevakuutuksista.

Tutkijatohtori -apurahat (post doc)

Post doc -tutkimukseen ulkomailla myönnetään apurahoja säätiöiden yhteisen poolin kautta. Lisätietoja post doc -poolin verkkosivuilta.