Tutkimusryhmän perustajan apuraha

Itsenäisen tutkijanuransa alkuvaiheessa oleville lääkäritutkijoille.

Tutkimusryhmän perustajan apuraha on tarkoitettu itsenäisen tutkijanuransa alkuvaiheessa oleville väitelleille lääkäritutkijoille (LT tai LKT) lääketieteellisesti merkittävään tutkimushankkeeseen. (Aiemmin hankeapuraha).  

Apuraha voidaan myöntää kolmen vuoden yhtämittaiselle jaksolle, joka alkaa myöntämistä seuraavan vuoden alusta. Vuonna 2018 myönnettävät apurahat ovat suuruudeltaan 175 000 - 240 000 euroa. Yleiskustannusosuus on enintään 10% apurahasta.

Professorit, ylilääkärit tai muut selvästi varttuneet tutkijat eivät tule kysymykseen apurahan saajina.

Käyttötarkoitus

Apuraha on tarkoitettu tutkimuskaudesta johtuvan palkanmenetyksen korvaamiseen ja tutkimuksesta aiheutuvien kulujen kattamiseen. Apurahasta voidaan tutkijan esityksestä maksaa palkkaa myös hankkeessa olevalle muulle tutkijalle.

Apurahan käytöstä tulee esittää suunnitelma, jossa eritellään palkka- ja muut tutkimuksesta aiheutuvat kustannukset sekä tutkimushankkeen kokonaiskustannus ja -rahoitus.  

Mikäli apurahan saaja on tutkimusjakson aikana virkavapaalla, apurahalla maksettavan palkan määrä voi olla enintään se määrä, joka vastaa virkavapaan aikana menetettyä perustuloa. Muussa tapauksessa viitteelliseksi ohjeeksi oman palkan määräksi voi pitää Suomen Akatemian akatemiatutkijanpalkkaa. 

Ehdot

Tutkimusryhmän perustajan apuraha tavoitteena on päätoimisen tutkimustyön rahoittaminen. Apurahan myöntämisen ja vuosierien maksamisen ehtona on, että hakija on säätiön myöntämän apurahan turvin täysiaikaisessa tutkimustyössä selkeissä jaksoissa, pääsääntöisesti kuusi kuukautta vuodessa, ja yhteensä 18 kuukautta kolmen vuoden aikana. Vähintään 50-prosenttinen osa-aikainen tutkimustyö on mahdollista; tällöin tutkimusjakson vähimmäisaika pitenee vastaavasti. Hakijalle apurahasta maksettava palkka on enintään 5000 euroa kuukaudessa. Palkallista sivutointa voi tutkimuskauden aikana tehdä enintään 25 % työajasta. 

Maksatus

Tutkimusryhmän perustajan apuraha ei koskaan makseta suoraan apurahan saajalle. Apurahan myöntäminen edellyttää, että varoja hallinnoi yliopisto tai muu vastaava laitos ja että apurahaa käytetään tutkimuskeskuksen hyväksymien periaatteiden tai taloussäännön mukaisesti. Vuoden 2012 jälkeen myönnetyt apurahat maksetaan kokonaisuudessaan edellä mainitun tutkimuslaitoksen tilille.

Säätiö maksaa tutkimusryhmän perustajan apurahan vuosittain ja edellyttää tutkimusryhmän perustajan apurahan saajalta vuosiraporttia tutkimuksen edistymisestä sekä työajan ja varojen käytöstä verrattuna hakemuksessa esitettyyn tutkimussuunnitelmaan ja kustannusarvioon. Raportointilomakkeet löytyvät apurahapalvelustamme.

Apuraha on käytettävä kolmen myöntämistä seuraavan kalenterivuoden aikana. Säätiön hallitus voi erillisen hakemuksen perusteella päättää tämän kauden jatkamisesta. Apuraha, jota ei ole ryhdytty käyttämään myöntämistä seuraavan kalenterivuoden aikana, katsotaan peruuntuneeksi. Samoin katsotaan nostamaton loppuerä peruuntuneeksi, kun apurahan myöntämisestä on kulunut neljä täyttä kalenterivuotta. Peruuntumisista ei ilmoiteta erikseen.