Usein kysytyt kysymykset

KUKA VOI HAKEA apurahaa? 
MITÄ APURAHAA kannattaa hakea?

Kysymys: Olen TtM. Onko muiden terveydenhuoltoalan peruskoulutuksen kuin lääkäreiden tai lääkäriksi opiskelevien mahdollista saada kannustusapurahaa? 

 • Suomen Lääketieteen Säätön apurahat on tarkoitettu vain lääkäreille tai lääkäriksi opiskeleville. 

Kysymys: Olen hakenut Eka-apurahaa. Voinko hakea myös kannustusapurahaa tai 4 kk tutkimusapurahaa?  

 • Kullakin hakukerralla voi hakea vain yhtä apurahaa.

Kysymys: Voinko hakea Säätiön apurahaa, jos olen hakenut ja saanut Postdoc-poolin apurahan. Poolin apuraha kattaa vain osan kuluista, ja haluaisin hakea säätiön apurahaa, jos se mahdollista.

 • Säätiö ei myönnä muita apurahoja yhtä aikaa post doc poolin apurahan kanssa. 

Kysymys: Mitä tarkoittaa se, että Kannustusapuraha on tarkoitettu "nuorelle" väitöskirjaa valmistelevalle tutkijalle. Tarkoittaako "nuori" jotain ikärajaa, vai "tutkijana nuorta?

 • Nuori tutkija tarkoittaa tutkijana nuorta, ei ikää. 

Kysymys: Pitääkö verkossa täytetty apurahahakemus myös tulostaa ja lähettää Suomen Lääketieteen Säätiölle? 

 • Hakemusta ei lähetetä postitse. Hakeminen tapahtuu vain verkkopalvelun kautta

EKA-APURAHAT

Kysymys:  Pitääkö hakemuksessa eritellä, mihin rahan aikoo käyttää?  

 •  Eka ja kannustusapurahoissa ei rahan käyttöä tarvitse eritellä.

Kysymys: Jos hakee eka-apurahaa, voidaanko se siirtää esim. kannustusapurahaksi sinne paremmin ”sopivana”.  

 •  Ei voida siirtää. Hakijan tulee tietää mitä apurahaa hakee. Jos ei ole julkaisuja: Ekaa ja jos on julkaisuja: Kannustusapurahaa. 

Kysymys: Tarvitseeko eka-apurahan hakemukseen laittaa kirjallisuusviitteitä? 

 • Kirjallisuusviitteitä ei tarvita. 

Kysymys: Tuleeko väitöskirjan aihe rekisteröidä ennen Eka-apurahan hakemista? 

 • Ei ole pakollista.

Kysymys: Jos väitöstilaisuus on hakuaikana (hakuaika 1.-31.5.) voiko ja kannattaako hakea eka- tai kannustusapurahaa?

 • Ei voi hakea, koska on väitellyt ennen 31.5.2014.

KANNUSTUSAPURAHAT

Kysymys:  Haen kannustusapurahaa väitöskirjatyötä varten. Onko hakemukseen tarkoitus laittaa yksittäisen tutkimushankkeen tiedot, vai koko väitöskirjan tutkimussuunnitelma?

 • Laita sen hankkeen tutkimussuunnitelma, johon rahoitusta haet. Siis jos haet väitöskirjatyöhön niin väitöskirjan. Jos haet johonkin pienempään kokonaisuuteen, niin silloin sen tutkimussuunnitelma.

TUTKIMUSAPURAHAT

Kysymys: Voiko tutkimussuunnitelman kieli olla englanti? 

 •  Tutkimussuunnitelma voi olla englanniksi ja muu hakemus suomeksi. 

Kysymys: Minulle on myönnetty 8 kk tutkimusapuraha, jota käytän parhaillaan 50 % -systeemillä, eli teen puolet viikosta kliinistä työtä ja puolet tutkimusta. Voinko hakea apurahakauden keskeyttämistä mikäli en pystykään käyttämään kokonaan saamaani apurahaa? Mikäli keskeytän tutkimustyön, niin luonnollisesti palautan käyttämättä jääneen osan apurahasta.

 • Apurahakauden keskeyttämisestä ei ole säännöksiä. Tämä johtuu siitä periaatteesta, että apuraha myönnetään hakemuksen mukaan ja sen saamisen edellytyksenä on hakemuksen mukaisen tutkimuksen suorittaminen. 

Kysymys: Voiko tutkimusapurahaa käyttää lääke- tai laboratoriokustannuksiin?

 • Voi käyttää, kunhan tutkimusjakson pituus toteutuu myönnetyn apurahan mukaisesti.   

Kysymys: Olen ymmärtänyt, että tutkimusaikana saisi olla muissa töissä 25 % työajasta. Koskeeko se 4 kk aikaa kokonaisuutena vai kuukausikohtaisesti? 

 • Tutkimusapurahaa koskevissa periaatteissa on todettu, että sivutointa voi tutkimuskauden aikana tehdä enintään 25 % työajasta. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että tutkija voi keskittyä päätoimisesti tutkimustyöhön. Säätiö toivoo, että sivutoimet jakautuisivat tasaisesti tutkimuskaudelle.


PALAAVAN TUTKIJAN APURAHAT

Kysymys: Voinko hakea palaavan tutkijan apurahaa jälkikäteen?

 • Ei voi. Haun alkaessa hakijan on vielä oltava ulkomailla.

TUTKIMUSRYHMÄN PERUSTAJAN APURAHA (aiemmin Hankeapuraha)

Kysymys: Tutkimusryhmän perustajan apurahan hakemuksessa perustiedot -sivulla: "Hankkeen kokonaiskustannukset", haen vain palkkaa 18 kk projektille (eli ei muita projektiin liittyviä kuluja). Laitanko vuosipalkan jokaisen vuoden kohdalle ilman sivukuluja vai laitanko jo tähän kohtaan kaikki yliopiston ilmoittamat sivu- ynnä muut -kulut kokonaissummana? 

 • Kannattaa laittaa kaikki kulut, lisätiedoksi sis. sivukulut.  

Kysymys: Ohjeissa todetaan että tutkimussuunnitelman pituus on max. 10 sivua. Pitääkö julkaisuluettelon, ansioluettelon ja kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman sisältyä näihin 10 sivuun?

 • Tutkimussuunnitelma saa olla max. 10 sivua. Sen lisäksi voi olla nuo muut liitteet. 

Kysymys: Tutkimusryhmän perustajan apurahan on tarkoitettu itsenäisen tutkijanuransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille. Samanaikaisesti Tutkimusryhmän perustajan apurahasta voidaan tutkijan esityksestä maksaa palkkaa myös hankkeessa olevalle muulle tutkijalle. Tutkimusjohtaja ei ole uransa alkuvaiheessa ja hänen päätoimensa on tutkimuksen parissa - ei kliinisessä työssä. Onko tällä merkitystä, jos apurahaa hakee muun tutkimushenkilökunnan palkkaamista varten?  

 • Ehtona Tutkimusryhmän perustajan apuraha saamiselle on se, että hakija on puolet vuodesta säätiön apurahan turvin päätoimisessa tutkijan työssä (yhtensä 18 kk:ta kolmen vuoden aikana). Pelkästään toisen/toisten työntekijöiden palkkaamiseen tämä apuraha ei sovellu, koska tämä apurahatyyppi on tarkoitettu hakijalle tutkimusjaksosta eli virkavapaasta johtuvan palkanmenetyksen korvaamiseen. Jos palkan korvaamisen jälkeen jää vielä rahaa, sitä voidaan käyttää muihin kuluihin tai toisen henkilön palkkakuluihin.  

MAKSAMINEN

Kysymys: Milloin rahat tarkalleen maksetaan?

 • Maksupäivä on se päivä jolloin säätiö maksaa suorituksen apurahansaajan ilmoittamalle tilille. Summa näkyy saajan tilillä 1-3- pankkipäivän kuluttua. 

JOS TUTKIMUS KESKEYTYY

Kysymys: Mitä jos tutkimus keskeytyy?

 • Jos käy niin, että tutkimus keskeytyy, arvioimme tilannetta tapauskohtaisesti. Siinä tapauksessa tulemme pyytämään selvityksen siitä, mihin apuraha on käytetty ja mitä sillä on saatu aikaan.