Lahjoitukset lääketieteelliseen tutkimukseen

Yksityishenkilöiden ja elinkeinoelämän tekemät lahjoitukset ovat keskeinen säätiön varojen lähde. Vastaanotamme testamentti-, merkkipäivä- ja muita lahjoituksia käytettäväksi suomalaisen lääketieteen tutkimuksen hyväksi.

Säätiölle tehdyt 850-50 000 euron suuruiset lahjoitukset ovat vähennyskelpoisia toisen yhteisön verotuksessa.

Suuremmista lahjoituksista voidaan lahjoittajan niin halutessa muodostaa nimikkorahasto tai muu erityisrahasto rajattuun tarkoitukseen. Nimikkorahasto on itsenäiseen säätiöön verrattuna kustannustehokas tapa ohjata varoja haluttuun tarkoitukseen. 

Koska säätiö ei ole perintö- tai lahjaverovelvollinen, lahjoitukset käytetään lyhentämättöminä tutkimuksen hyväksi joko heti tai rahastoituina. 

Harkitessanne lahjoituksen tekemistä saatte lisätietoja ottamalla yhteyttä asiamies Jouni Lounasmaahan, asiamies a laaketieteensaatio.fi.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen

QuoVadis Medicina


Testamentit

Yksityishenkilöt voivat tehdä testamentin säätiön hyväksi. Testamentin voi laatia itse, mutta ollakseen pätevä sen tulee täyttää tietyt muotomääräykset. Siksi testamentti kannattaa tarkistuttaa asiantuntijalla ennen allekirjoitusta. Säätiön sopimuslakimies avustaa tarvittaessa maksutta testamentin laadinnassa. 


Merkkipäivälahjoitukset

Tyylikäs tapa tukea tutkimusta on ohjata syntymä- ja muun merkkipäivän yhteydessä tapahtuvat muistamiset lahjoituksina säätiölle. Merkkipäivän viettäjälle toimitetaan jälkikäteen lahjoittajien nimet sisältävä adressi.