Pohjolan ja Suomi-yhtiön lääketieteen palkinto

Pohjola-yhtiöiden kantayhtiöt, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama ja Vakuutusosakeyhtiö Pohjola, täyttivät kumpikin 90 vuotta peräkkäisinä vuosina 1980 ja 1981. Yhtiöiden 90-vuotisen toiminnan juhlistamiseksi ja korostaakseen henkilövakuutus-toiminnan ja käytännön lääketieteen välistä yhteyttä päättivät yhtiöiden hallitukset joulukuun 11. päivänä 1980 tehdä Suomen Lääketieteen Säätiölle lahjoituksen. Säätiöön perustettiin Pohjolan ja Suomi-yhtiöiden rahasto, josta Pohjolan ja Suomi-yhtiön nimeä kantava lääketieteen palkinto vuosittain jaetaan. Yhtiöt kartuttivat sittemmin rahastoa lisälahjoituksin useiden vuosikymmenten ajan.

Pohjolan ja Suomi-yhtiön lääketieteen palkinto myönnetään vuosittain suomalaiselle lääkärille huomattavasta kansallisesta ja kansainvälisestä elämäntyöstä lääketieteen alalla. Vuodesta 2007 palkinnon suuruus on ollut 20 000 euroa. Palkinto on jaettu vuosittain valtakunnallisten Lääkäripäivien aikana ja ensisijaisesti yhdelle henkilölle. 

Palkinnon saajan valitsee erillinen valiokunta, johon kuuluvat sääntöjen mukaan puheenjohtajana Suomen Lääketieteen Säätiön hallituksen puheenjohtaja, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin puheenjohtaja, Finska Läkaresällskapetin puheenjohtaja, Suomen Lääkäriliiton puheenjohtaja sekä kaksi Pohjolan ja Suomi-yhtiön hallituksen nimeämää jäsentä.

Palkinnon saajat

 • 1981 Professori Matti Sulamaa
 • 1982 Professori Harri Nevanlinna
 • 1983 Professori Osmo Järvi
 • 1984 Professori Veikko Laine
 • 1985 Professori Kauko A. Solonen
 • 1986 Professori Börje Kuhlbäck
 • 1987 Professori Terttu Arajärvi
 • 1988 Professori Erkki Saxén
 • 1989 Professori Tauno Palva
 • 1990 Professori Ilmo Louhimo
 • 1991 Lääkintäkenraalimajuri Kimmo Koskenvuo
 • 1992 Professori Pentti Rokkanen
 • 1993 Professori Kalevi Pyörälä
 • 1994 Professori Reijo Norio
 • 1995 Professori Ahti Tarkkanen
 • 1996 Professori Kimmo K. Mustakallio
 • 1997 Professori Veli Matti Huittinen
 • 1998 Professori Amos Pasternack

 • 1999 Professori Liisa Elovainio
 • 2000 Professori Krister Höckerstedt
 • 2001 Professori Sirpa Asko-Seljavaara
 • 2002 Professori Heikki Peltola
 • 2003 Professori Kari Teramo
 • 2004 Professori Heikki J. Järvinen ja dosentti Jukka-Pekka Mecklin
 • 2005 Professori Antti Aro
 • 2006 Professori Jouko Lönnqvist
 • 2007 Professori Kari Raivio
 • 2008 Professori Markku Kaste
 • 2009 Professori Hilkka Soininen
 • 2010 Professori Jussi Huttunen
 • 2011 Pääjohtaja Vappu Taipale
 • 2012 Professori Marja-Riitta Taskinen
 • 2013 Professori Martti Kekomäki
 • 2014 Professori Inkeri Elomaa
 • 2015 Professori Matti Uusitupa
 • 2016 Dosentti  Aarno Kari
 • 2017 Professori Markku S. Nieminen
 • 2018 Emeritaprofessori Marjukka Mäkelä

Lisätietoja palkinnosta Wikipediassa.