Hallinto

Päätöksenteko

Säätiön toimintaa ohjaa neuvottelukunta.  Siihen kuuluu 12 jäsentä, joista kahdeksan on oltava Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin jäseniä. Neuvottelukunnan jäsenet valitaan tehtäväänsä kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja heidät voidaan valita  enintään kaksi kertaa peräkkäin.

Neuvottelukunta

varatuomari Tiina Bäckman
FT Riikka Heikinheimo
Tkl Hille Korhonen
professori Veli-Matti Kosma
professori Veli-Matti Kähäri
professori Petri Lehenkari
LT Juha Metso
LT Leena Niemistö
professori Leo Niskanen
professori Seppo Parkkila
professori Heikki Ruskoaho
dosentti Paula Rytilä

Hallitus

Säätiön hallitus johtaa säätiön toimintaa, valvoo säätiön omaisuuden hankintaa ja hoitoa sekä valmistelee tärkeät taloudelliset ja muut kysymykset.

Apurahojen ja palkintojen jaosta päättää hallitus. Ennen apurahoja koskevaa päätöksentekoa hallitus hankkii asiasta Duodecim-seuran hallituksen lausunnon.

Säätiön hallituksen valitsee neuvottelukunta. Hallitukseen kuuluu 6 jäsentä, joista vähintään kolmen on oltava Duodecim-seuran jäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Sama henkilö voidaan valita uudelleen hallitukseen enintään kaksi kertaa peräkkäin.Hallitus 2018

Puheenjohtaja Anne Remes
hallituksessa vuodesta 2013
synt. 1966, professori
Itä-Suomen yliopisto

Varapuheenjohtaja
Annukka Mickelsson
hallituksessa vuodesta 2012
synt. 1966, KTM

Jäsenet:

Klaus Elenius
hallituksessa vuodesta 2018
synt. 1965, professori
Turun yliopisto

Oskari Heikinheimo
hallituksessa vuodesta 2014
synt. 1963, professori
Helsingin yliopisto ja HYKS

Hanna Hiidenpalo
hallituksessa vuodesta 2016
synt. 1966, KTM, sijoitusjohtaja
ELO

Harri Pynnä
hallituksesta vuodesta 2017
synt. 1956, OTK, johtaja
Caruna 


Säätiön henkilöstö

Käytännön asioita hoitavat säätiön osapäivätoimiset asiamies ja sihteeri. 

Asiamies, DI Jouni Lounasmaa
Sihteeri, HSO Marketta Kaunisto