Apurahojen vaikuttavuusselvitys

Säätiö teetti vuonna 2016 hankeapurahojen vaikuttavuusselvityksen.

Selvitys on saatavilla pdf-muodossa.

Lue lisää:

Vaikuttavuusselvitys pohjautuu YTM, HTM Sirpa Nykäsen hallintotieteen pro gradu -tutkielmaan: ”Suomen Lääketieteen Säätiön vuosina 2001–2012 myönnettyjen hankeapurahojen vaikuttavuus”.

Katso Lapin yliopiston opinnäytteet verkosta: http://lauda.ulapland.fi/